STAVANGERREGIONEN

STAVANGERREGIONEN

STAVANGERREGIONEN

 

Velkommen til prosjektområdet for Stavangerregionen. Her kan du se på presentasjonen som ble holdt 25. oktober 2012, samt hente frem det omfattende bakgrunnsmaterialet for prosjektet.

 

Nettstedet er delt inn på samme måte som presentasjonen, med fokus på tre ulike drama:

 

     - Det internasjonale drama

     - Det regionale drama

     - Det avgjørende drama

 

I tillegg en link til aktuell litteratur og til en oversikt over hvem som har finansiert, bidratt og utført  arbeidet.