HVEM STÅR BAK

 

 

Scenarier 2029 er fullfinansiert av Sparebank1 SR-Bank.

Det utføres i et samarbeid mellom

 

- Forskningsinstituttet IRIS, Stavanger

- Agderforskning, Kristiansand

- Kompetansefirmaet Berrefjord og Thomassen AS,

  Bergen