STAVANGERREGIONEN

STAVANGERREGIONEN

Kort beskrivelse av prosjektarbeidet

Scenarier 2029 for Stavangerregionen er utarbeidet med utgangspunkt i et omfattende skriftlig og muntlig materiale. Erfaringene med Stavangerscenarier 2020 som ble danner også et viktig grunnlag for fortellingene. Med utgangspunkt i regionens store pressproblemer har vi lagt stor vekt på boligbehov og infrastruktur. Søkelyset rettes mot skolen og andre utdanningsinstitusjoner, hvor flere evalueringsrapporter og en egen utredning er benyttet. I hele arbeidet vi hatt stor nytte av å sammenlikne utviklingen i Stavangerregionen med de tre andre regionene som inngår i Scenarier 2029, samt Oslo og Trondheim. På den måten har vi også fått synliggjort hvor regionen utmerker seg og hvor den henger etter.

 

For øvrig har vi intervjuet en rekke nøkkelpersoner i regionen. I den forbindelse rettes en varm takk til:

 

Tom Hetland, Stavanger Aftenblad

Terje Vareberg, Bergli Rådgivning AS

Bjørn Vider Lerøen, OLF

Gerd Børresen, Stavanger kommune, rektor Tjensvoll skole

Herlof Nilsen, Helse Vest

Anne Kvalvik, Helse Vest

Hilde Christiansen, Helse Vest

Eli Gundersen, Stavanger kommune, skolesjef

Halvor Karlsen, Stavanger kommune

Rolf Norås, Stavanger Kommune, kultursjef

Anne Lunde, Stavanger Kommune, rektor Lunde skole

Jon Ola Syrstad, Strand kommune, rådmann

Stein Tore Nilsen, Stavanger universitetssjukehus, forskningsdirektør

Magne Nesvik, Rogaland Fylkeskommune, spesialrådgiver

Harald Minge, Næringsforeningen i Stavangerregionen

Jan Soppeland, Greater Stavanger

 

 

 

Prosjektarbeidet er finansiert av

 

 

 

 

 

Kontaktperson:

- Informasjonsdirektør Thor Christian Haugland

 

 

Prosjektarbeidet for Stavangerregionen er utført av:

 

IRIS ved

- Martin Gjelsvik, Prosjektleder, ansvarlig for innhold,

   bakgrunnsnotater

- Svein Ingve Nødland, bakgrunnsnotater

- Ida Holth Mathiesen, bakgrunnsnotater

 

Berrefjord & Thomassen AS ved

- Ole Berrefjord,

- Sara Milford

- Lars-Erik Steen Thomassen,

 

ansvarlig for det scenariske metodeverket, konseptualisering av innholdet, tekstforfatting, utvikling av den interaktive programmet (herunder tekst, design, programmering, animasjoner og bilder) og utvikling av nettsted.