STAVANGERREGIONEN

STAVANGERREGIONEN

Litteratur – Stavangerregionen Scenariofortellingene for Stavangerregionen er utarbeidet med utgangspunkt i en rekke datakilder. I det følgende presenteres de viktigste skriftlige kildene.  Berg, C. and H. Rommetvedt (2009). Stavanger-regionen som europeisk kulturhovedstad - slik innbyggerne ser det, IRIS. 2009/203. Finne, H., H. Jensberg, et al. (2011). Oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningen blant studenter, lærerutdannere, øvringslærere og rektorer, SINTEF. A18011. Fitjar, R. D. and A. Rodríguez-Pose (2011). "When local interaction does not suffice: Sources of firm innovation in urban Norway." Environment and Planning A 43(6): 1248-1267. OECD (2011). Skills for Innovation and Resaech. Rommetvedt, H. (2012). Forskerblikk på politikk II, IRIS. 2012/054. Vibe, N., M. W. Frøseth, et al. (2012). Strukturer og konjunkturer: Evaluering av kunnskapsløftet, NIFU. 26/2012. Bungum, B. and H. Haugsbakken (2008). Evaluering av forsøk med utvidet skoledag, SINTEF. Rambøll (2012). Evaluering av helhetlig skoledag (Delrapport 2).