KRISTIANSANDSREGIONEN

KRISTIANSANDSREGIONEN

Kort beskrivelse av prosjektarbeidet  Scenariofortellingene fra Kristiansandsregionen er utarbeidet med utgangspunkt i et omfattende skriftlig og muntlig materiale. Erfaringene med Scenarier Rogaland og Agder 2020 fra 2006 danner også et viktig grunnlag for fortellingene. I denne runden har vi særlig fordypet oss i bolig og infrastruktur og skole, og i den sammenheng har vi hatt stor nytte av å sammenlikne utviklingen i Kristiansandsregionen med de tre andre regionene som inngår i Scenarier 2029. På den måten har vi også fått synliggjort hvor Kristiansandsregionen utmerker seg og hvor den henger etter. Vi vil takke alle bidragsytere og samtalepartnere for konstruktive bidrag, gjenværende feil og misforståelser tar vi det hele ansvaret for.  En spesiell takk til:  Are Kristiansen, FAVEOArild Rekve, oppvekstdirektør i Kristiansand kommune Arly Hauge, Fylkesutdanningssjef i Vest-Agder fylkeskommuneBjørnar Henriksen, Prosjektleder Arena FritidsbåtChristian Altmann, Adm. Direktør i Kristiansand NæringsforeningEva Berg, rektor ved Tangen videregående skole i KristiansandHarald Berntsen, Daglig leder for Digin Heidi Sørvig, prosjektleder Arena USUSHelene Falch Fladmark, daglig leder av Eyde nettverketKjell A. Kristiansen, Daglig leder for Knutepunkt SørlandetKjell O Johannessen, Daglig leder NCE NODELars Dahlen, helsedirektør i Kristiansand kommuneTine Sundtoft, fylkesrådmann i Vest-Agder fylkeskommune   

Prosjektarbeidet er finansiert av

 

 

 

 

Kontaktperson:

- Informasjonsdirektør Thor Christian Haugland

 

Prosjektarbeidet for Kristiansandsregionen er utført av:

 

Agderforskning ved

- Knut Hidle, ansvarlig for innhold, bakgrunnsnotater

- Roger Normann, bakgrunnsnotater

 

IRIS ved

- Martin Gjelsvik, Prosjektleder

 

Berrefjord & Thomassen AS ved

- Ole Berrefjord,

- Sara Milford

- Lars-Erik Steen Thomassen,

 

ansvarlig for det scenariske metodeverket, konseptualisering av innholdet, tekstforfatting, utvikling av den interaktive programmet (herunder tekst, design, programmering, animasjoner og bilder) og utvikling av nettsted.