KRISTIANSANDSREGIONEN

KRISTIANSANDSREGIONEN

Litteratur – Kristiansandsegionen

 

Scenariofortellingene for Kristiansandsregionen er utarbeidet med utgangspunkt i en rekke datakilder. I det følgende presenteres de viktigste skriftlige kildene.

 

ATP-utvalget. (2011). Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050 (vedtatt juni 2011). Kristiandsand: Vest- og Aust-Agder fylkeskommune, Kristiand-, Birkenes-, Lillesand-, Birkenes-, Songdalen-, Søgne-, Vennesla-, Iveland kommune.

 

Avinor, Jernbaneverket, Kystverket, & Statens Vegvesen. (2012). Transportetatene og Avinors forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023.

 

Blomgren, A., Gjelsvik, M., & Holmen, A. K. T. (2011). Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner 2011 (Rapport IRIS 2011/159). Stavanger: IRIS.

 

Farsund, A. A. (2012). Scenarier 2029 - Boligmarkedet - drivkrefter, utviklingstrekk og fremtidsperspektiver (Arbeidsnotat IRIS 2012/027). Stavanger: IRIS.

 

Gjelsvik, M. (2012). Scenarier 2029 - Regioners innovasjonsevne (Arbeidsnotat IRIS 2012/088). Stavanger: IRIS.

 

Hernes, H. (2010). Sykehusstrukturen på Sørlandet (Notat, 24. august 2010). Kristiansand: Universitetet i Agder, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.

 

Hidle, K., & Normann, R. H. (2012). Who Can Govern? Comparing Network Governance Leadership in Two Norwegian City-Regions. European Planning Studies, DOI:10.1080/09654313.2012.722924.

 

Mathisen, I. H. (2012). Scenarier 2029 - Ungdom i skole og arbeidsmarked (Arbeidsnotat IRIS 2012/036). Stavanger: IRIS.

 

Normann, R. H. (2007). Democracy in Development – A Critical View on Regional Governance. Avhandling. Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse. Trondheim: NTNU.

 

Normann, R. H., & Johnsen, H. C. G. (2011). Mulighetsstudie for “Technology Transfer Office”-funksjonen ved Universitetet i Agder - En utredning for Universitetet i Agder (FoU rapport nr. 3/2011). Kristiansand: Agderforskning.

 

Nødland, S. I. (2012a). Scenarier 2029 - Helse- og omsorgstjenester - drivkrefter, utviklingstrekk og fremtidsperspektiver (Arbeidsnotat IRIS 2012/066).

 

Nødland, S. I. (2012b). Scenarier 2029 - Migrasjon og arbeidsmarkedet - drivkrefter, utviklingstrekk og fremtidsperspektiver (Arbeidsnotat IRIS 2012/027). Stavanger: IRIS.

 

Regionplan Agder 2020. (2007). Med overskudd til å skape Regionplan Agder 2020. Kristiansand/Arendal: Aust- og Vest-Agder fylkeskommune.

 

Universitetet i Agder. (2012). Strategi for Universitetet i Agder 2010 – 2015, vedtatt av universitetsstyret 14. oktober 2009, revidert 18. september 2012