KRISTIANSANDSREGIONEN

KRISTIANSANDSREGIONEN

DET REGIONALE DRAMA

 

Her finnes bakgrunnsnotater som ble utarbeidet i forbindelse med dette dramaet:

 

 - Kristiansandsregionen - areal og infrastruktur

BOLIGSCENARIER 2029

Arkitektfirmaet 3RW i Bergen har utviklet 3 boligscenarier og prototype boligmodeller på oppdrag fra Scenarier 2029. Prosjektet er delfinansiert av Storbergen Boligbyggelag.

 

Rapporten Boligscenarier 2029 finner du her