KRISTIANSANDSREGIONEN

KRISTIANSANDSREGIONEN

KRISTIANSANDSREGIONEN - PRESENTASJON

 

Prosjektet ble lagt frem i Kristiansand den 2. november 2012 av Knut Hidle og Roger Normann fra Agderforskning.

Presentasjonen inneholder hovedtrekkene i arbeidet.

 

 

Den kan lastes ned her

 

 

Presentasjonen erutviklet i Flash og trenger en Flash-plugin for å kjøres.

Hvis den ikke alerede er installert, kan den lastes ned her.