VELKOMMEN TIL SCENARIER 2029

 

- Hvordan vil det være å bo, arbeide, vokse opp og leve i Bergensregionen, Haugalandet, Stavangerregionen

  og Kristiansandregionen i 2029?

- Holder boligbyggingen og infrastrukturen tritt med befolkningsveksten?

- Klarer skolene og universitetene å utdanne den kompetansen næringslivet og offentlig sektor trenger?

- Holder det regionale lederskapet mål?

 

Prosjektet er en direkte oppfølging av prosjektet Scenarier 2020, som ble lagt fram våren 2006.

 

Scenarier2029 byr ikke bare på ulike framtidsbilder for regionene, men kommer med klare anbefalinger for hva regionene må prioritere for å øke mulighetene for å realisere de positive scenariene.