HAUGALANDET

HAUGALANDET

HAUGALANDET

 

Velkommen til prosjektområdet for Haugalandet. Her kan du se på presentasjonen som ble holdt 6. november 2012, samt hente frem bakgrunnsmaterialet for prosjektet.

 

Nettstedet er delt inn på samme måte som presentasjonen, med fokus på tre ulike drama:

 

     - Det internasjonale drama

     - Det regionale drama

     - Det avgjørende drama

 

I tillegg en link til aktuell litteratur og til en oversikt over hvem som har finansiert, bidratt og utført  arbeidet.