HAUGALANDET

HAUGALANDET

Kort beskrivelse av prosjektarbeidet

 

Scenariofortellingene for Haugalandet er utarbeidet med utgangspunkt i et omfattende skriftlig og muntlig materiale. Erfaringene med Scenariene Rogaland – Agder for Haugalandet 2020 danner også et viktig grunnlag for fortellingene. I denne runden har vi særlig fordypet oss i bolig og infrastruktur og skole, og i den sammenheng har vi hatt stor nytte av å sammenlikne utviklingen på Haugalandet med de tre andre regionene som inngår i Scenarier 2029. På den måten har vi også fått synliggjort hvor Haugalandet utmerker seg og hvor den henger etter. Vi har også hatt stor nytte av det utredningsarbeidet og de analysene som er gjennomført i forbindelse med utarbeidelsen av Regional plan for Haugalandet. Særlig har samtalene med Bernt Østnor hos Rogaland fylkeskommune vært viktige. Det er gjennomført en rekke konsultasjoner som hver for seg har bidratt med input til scenariene.

 

 

Takk for at dere stilte opp til intervju:

 

• Bjørn Tollefsen, Direktør Aibel

• Jannicke Kvarven, Haugaland Vekst, Mulighetsutvikler regionalt

  omdømmearbeid

• Jarle Stunes,  kommuneplanlegger Karmøy kommune

• Johannes Leikes Nag, Avdelingsleder Vardafjell videregående skole

• Kirsti Storhaug, rektor Skeisvang videregående skole:

• Kjell Larsen, daglig leder Iutvikling

• Liv Grimstvedt, rektor Høgskolen Stord Haugesund

• Martin Laurhammer, Caiano Eiendom

• Odd Henning Johannessen, rektor Haugland videregående skole

• Odd Henry Dahle, rådmann Haugesund kommune

• Olav Klausen, direktør Helse Fonna:Petter Steen, ordfører Haugesund

  kommune

• Pål Nygård næringssjef Karmøy kommune

• Tor August Bauer-Nilsen, Mulighetsutvikler Haugaland Vekst Skole-

  arbeid  

• Øystein Krohn Brekke Daglig leder rekrutteringsselskapet Madsen og

  Brekke

 

 

Prosjektarbeidet er finansiert av

 

 

 

 

 

Kontaktperson:

- Informasjonsdirektør Thor Christian Haugland

 

 

Prosjektarbeidet for Haugalandet er utført av:

 

IRIS ved

- Einar Leknes, ansvarlig for innhold, bakgrunnsnotater

- Martin Gjelsvik, prosjektleder, bakgrunnsnotater

 

Berrefjord & Thomassen AS ved

- Ole Berrefjord,

- Sara Milford

- Lars-Erik Steen Thomassen,

 

ansvarlig for det scenariske metodeverket, konseptualisering av innholdet, tekstforfatting, utvikling av den interaktive programmet (herunder tekst, design, programmering, animasjoner og bilder) og utvikling av nettsted.