HAUGALANDET

HAUGALANDET

HAUGALANDET - DET AVGJØRENDE DRAMA

INTRODUKSJON

 

Her har vi samlet alt av dokumenter som er utarbeidet i forbindelse med prosjektarbeidet. Den vesentligste delen av dette arbeidet er samlet i ulike word dokumenter. Klikk på de ulike linkene under for å hente inn de relevante dokumentene

UTVIKLINGSTREKK

 

     - Globale utviklingstrekk

     - Nasjonale utviklingstrekk

     - Regionale utviklingstrekk

 

DRIVKREFTER

 

 

    - Globale drivkrefter

    - Nasjonale drivkrefter

    - Regionale drivkrefter

EGNE KREFTER

 

     - Egne krefter - globalt

     - Egne krefter - nasjonale

     - Egne krefter - regionalt