BRUK AV NETTSTEDET

 

Nettstedet Scenarier 2029 inneholder i hovedsak de fire presentasjonene som ble holdt i forbindelse med lansering av prosjektet i Stavanger 25. oktober, Bergen 26. oktober, Kristiansand 2. november og Haugesund 6. november 2012.

 

I tillegg har vi lagt inn en del av bakgrunnsdokumentene fra arbeidet.

 

Nettstedet er organisert med en generell del i starten. Denne kommer du til ved å klikke på Velkommen på menylinjen øverst.

 

Den samme menylinjen inneholder linker til de fire regionene som prosjektet omhandler. Klikker man på en av disse, kommer det opp en ny menylinje under hovedmenylinjen. Her finnes linker til presentasjonen for den aktuelle region, samt bakgrunnsmaterialet. Dette er sortert på samme måte som oppbygningen i presentasjonen.

 

Det er for hver region tatt med alt stoff som er relevant for denne, selv om innholdet er av generell form (og kommer igjen på alle regionene).