BERGENSREGIONEN

BERGENSREGIONEN

Kort beskrivelse av prosjektarbeidet

 

Scenariofortellingene fra Bergen er utarbeidet med utgangspunkt i et omfattende skriftlig og muntlig materiale. Erfaringene med Bergensscenarier 2020 danner også et viktig grunnlag for fortellingene. I denne runden har vi særlig fordypet oss i bolig og infrastruktur og skole, og i den sammenheng har vi hatt stor nytte av å sammenlikne utviklingen i Bergensregionen med de tre andre regionene som inngår i Scenarier 2029. På den måten har vi også fått synliggjor hvor Bergensregionen utmerker seg og hvor den henger etter.

 

 

En spesiell takk til:

 

Utdanningsdirektør Svein Leidulf Heggheim, Hordaland fylkeskommune

Inger Magrete Presterud, Bergen kommune

Plan- og utbyggingssjef Willy Sørensen, Fjell kommune

Direktør Bjart Nygård, Rieber Eiendom

Prosjektarbeidet er finansiert av

 

 

 

 

 

Kontaktperson:

- Informasjonsdirektør Thor Christian Haugland

 

 

Prosjektarbeidet for Bergensregionen er utført av:

 

IRIS ved

- Martin Gjelsvik, Prosjektleder

- Arild Farsund: ansvarlig for innhold, bakgrunnsnotater

 

Berrefjord & Thomassen AS ved

- Ole Berrefjord,

- Sara Milford

- Lars-Erik Steen Thomassen,

 

ansvarlig for det scenariske metodeverket, konseptualisering av innholdet, tekstforfatting, utvikling av den interaktive programmet (herunder tekst, design, programmering, animasjoner og bilder) og utvikling av nettsted.