BERGENSREGIONEN

BERGENSREGIONEN

DET INTERNASJONALE DRAMA

 

Her finnes bakgrunnsnotater som ble utarbeidet i forbindelse med dette dramaet:

 

 

Bakgrunnsnotat – Verden.

Drivkrefter – tunge trender – internasjonal kontekst og kontekstscenarisk bakteppe

 

 

 

 

 

 

Dette er hovedmenyen til senseNet® GlobalRadar, Copyright © 2005-2012 Berrefjord & Thomassen AS. Fullversjon inneholder en omfattende beskrivelse av fakta, globale observasjoner, norske forhold med mer. senseNet er et registrert varemerke for

Berrefjord & Thomassen AS.  Mer informasjon er tilgjengelig på våre nettsider: www.bandt.no